OP INDIVIDUEEL NIVEAU

Gever van een voorbeelddonatie: erkentelijkheid voor individuele giften van 100.000 dollar of meer. Ontvangt een medaille, een ingelijst certificaat en een reversspeldje.

 • De blijk van erkentelijkheid kan bestaan uit een uitnodiging voor een exclusief evenement of een bijzondere bijeenkomst van de Kiwanis International Foundation, of de gelegenheid om mee te gaan bij een bezoek aan een project.
 • De blijk van erkentelijkheid is evenredig aan de grootte van de gift.
 • Publieke eerbetuiging op de internationale conventie en een uitnodiging voor speciale evenementen voor voorbeelddonoren.
 • Vermelding in publicaties van Kiwanis en het Eliminate-project.
 • Een blijk van erkentelijkheid op het kantoor van Kiwanis International.

Gever van een grote donatie: erkentelijkheid voor individuele giften van 25.000 tot 100.000 dollar. Ontvangt een medaille, een ingelijst certificaat en een reversspeldje.

 • De blijk van erkentelijkheid kan bestaan uit een uitnodiging voor een exclusief evenement of een bijzondere bijeenkomst van de Kiwanis International Foundation, of de gelegenheid om mee te gaan bij een bezoek aan een project.
 • De blijk van erkentelijkheid is evenredig aan de grootte van de gift.
 • Vermelding in publicaties van Kiwanis en het Eliminate-project.
 • Een blijk van erkentelijkheid op het kantoor van Kiwanis International.

Charter Walter Zeller Fellowship: erkentelijkheid voor individuele personen die in één keer 1250 dollar doneren, voorafgaand aan de conventie in Genève. Ontvangen een speciale Zeller-medaille, een Zeller-reversspeldje en een certificaat.

Diamanten Walter Zeller Fellowship: wordt toegekend aan degenen die meerdere malen een Zeller Fellowship hebben behaald.

 • Het niveau 'diamant' komt tot uitdrukking in een speld met een diamant en een uitklapkaart waarop de grootte van de gift staat.
 • Niveau 'dubbel diamant', 'drievoudig diamant' enz.
 • Ontvangt een speciale Zeller-medaille, een Zeller-reversspeldje en een certificaat.

Walter Zeller Fellowship: als blijk van erkentelijkheid voor een gift van 1250 dollar (in één keer/verspreid over twee opeenvolgende jaren). Ontvangt een speciale Zeller-medaille, een Zeller-reversspeldje en een certificaat.

'Donor met impact': 350 levens gered. Erkentelijkheid voor individuele giften van 625 dollar. Ontvangt een reversspeldje met daarop het aantal levens dat gered is.

'Donor met impact': 175 levens gered. Erkentelijkheid voor individuele giften van 300 dollar. Ontvangt een reversspeldje met daarop het aantal levens dat gered is.