OP CLUBNIVEAU

100K-Club – erkentelijkheid voor uitzonderlijk goed presterende clubs die 100.000 dollar geven.

  • Publieke eerbetuiging op de conventies van Kiwanis International.
  • Een vignet, een ingelijst certificaat en reversspeldjes voor de leden.
  • Vermelding in publicaties van Kiwanis en het Eliminate-project.
  • Een blijk van erkentelijkheid op het kantoor van Kiwanis International.
  • Een opklimmende reeks van erkentelijkheidsbetuigingen is beschikbaar voor stapsgewijs toenemende giften.

Modelclub – aanzien en erkentelijkheid voor clubs die per lid gemiddeld 750 dollar geven.

  • Ontvangen een ingelijst certificaat, een vignet en een reversspeldje voor ieder lid.
  • Vermelding in publicaties van Kiwanis en het Eliminate-project.
  • Een blijk van erkentelijkheid op het kantoor van Kiwanis International.
  • Een opklimmende reeks van erkentelijkheidsbetuigingen is beschikbaar indien de gemiddelde gift per lid stapsgewijs toeneemt.

'Leiderschapsjaar-erkentelijkheid' voor voorbeeldgiften door clubs, geschonken voorafgaand aan de conventie in Genève.

Global Service Society (Gemeenschap van wereldwijde dienstverlening) – erkentelijkheid voor het gemiddeld geschonken bedrag per lid, uitgedrukt in de hoeveelheid geredde mensenlevens:

Diamant 2500 dollar  meer dan 1300 levens gered en beschermd
Platina 1500 dollar meer dan 800 levens gered en beschermd
Goud 1000 dollar meer dan 550 levens gered en beschermd
Modelclub 750 dollar meer dan 416 levens gered en beschermd
Zilver 500 dollar meer dan 275 levens gered en beschermd
Brons 350 dollar meer dan 190 levens gered en beschermd

Beloning voor 100% deelname – clubs waarvan alle leden persoonlijk een donatie schenken aan Het Eliminate-project ontvangen een vignet.

Chairman's Spirit Award (Campagneleidersprijs) – wordt in 2015 toegekend aan een hardwerkende club die gedurende de hele campagne zijn betrokkenheid bij liefdadigheid heeft getoond.