Go Back

New Campaign Progress Page!

Nieuwe campagnevoortgangspagina!


Het Eliminate-project heeft onlangs de nieuwe en langverwachte campagnevoortgangspagina gepubliceerd!

Deze nieuwe pagina geeft Kiwaniërs, campagneleiders en geïnteresseerden informatie over de voortgang van de geldinzameling en van het uitbannen van tetanus bij moeders en pasgeborenen.

Navigatie van de kaart

U kunt de kaart navigeren om specifieke informatie te bekijken over landen waar MNT uitgebannen is, waar MNT nog steeds een bedreiging is en waar geld wordt ingezameld. Klik op een land dat geld inzamelt om het totale ingezamelde bedrag van dat land en van de districten ervan te bekijken, of klik op een land waar MNT nog niet uitgebannen is voor meer informatie over de voortgang naar de uitbanning van MNT in dat land.

U kunt een land waar MNT nog steeds een bedreiging is selecteren om de "voortgang uitbanning MNT" van dat land weer te geven. Hieronder vindt u de definities van de verschillende stadia van de “voortgang uitbanning MNT":

Stadium één
20 procent - Landen die bezig zijn met de voorbereiding van activiteiten

  • Deze landen verkeren op dit moment in het planningsstadium, waarin de bevolkingsgroepen/gemeenschappen die bereikt moeten worden geïdentificeerd worden, evenals de voornaamste belanghebbenden die de uitvoering van de activiteiten kunnen ondersteunen; de landen bepalen welke hulpmaterialen (vaccins, auto-disable (AD) injectiespuiten, beveiligingsverpakkingen enz.) nodig zijn om de aanvullende immunisatieactiviteiten tegen het tetanustoxine (Tetanus Toxoid Supplemental Immunization Activities, TT-SIAs) met succes te kunnen uitvoeren; de landen stellen een gedetailleerde begroting voor de acties samen; en de landen bepalen de optimale timing van de immunisatieactiviteiten.

Stadium twee
40 procent - Landen die activiteiten uitvoeren of binnenkort gaan uitvoeren

  • Dit zijn landen die op dit moment ofwel TT-SIAs ofwel activiteiten voor de gezondheid van moeders en pasgeborenen (Maternal and Neonatal Health MNH) uitvoeren of deze binnenkort gaan uitvoeren.

Stadium drie
60 procent - Landen die klaar zijn voor pre-controle

  • Dit zijn landen die de activiteiten uitgevoerd hebben en klaar zijn voor pre-controle, of, met andere woorden, landen die bezig zijn hun onderzoeksgegevens te evalueren om te zien of ze genoeg vrouwen van vruchtbare leeftijd bereikt hebben en of ze klaar zijn voor controle door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Stadium vier
80 procent - Landen die op de lijst staan voor controleonderzoeken

  • Dit zijn landen die klaar zijn voor een bezoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om kwaliteitsevaluaties (Lot Quality Assessments, LQAs) uit te voeren, waarmee bepaald wordt of er inderdaad minder dan één geval van tetanus per 1000 levendgeborenen voorkomt in elk district van het land (de definitie van uitbanning).

Stadium vijf
100 procent - Landen waarin de uitbanning van MNT bevestigd is

  • Dit zijn landen waarvan de WHO bevestigd heeft dat MNT daar uitgebannen is.

Voor meer informatie over een land kunt u de individuele pagina van dat land bezoeken. Op deze pagina vindt u ook foto's en verhalen. Bekijk de Verenigde Staten en Sierra Leone als voorbeeld.

Indien u vragen heeft, neem dan contact op met het campagnekantoor van Het Eliminate-project via +1-317-217-6213 of campaign@theeliminateproject.org.

Share: Facebook DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Furl it!