Donor Profile

Hoe helpt u een gemeente begrijpen hoeveel levens getroffen worden door tetanus bij moeders en pasgeborenen (MNT)?

Ron Gardner, voorzitter van de Kiwanis Club van Ann Arbor, vertelt in een stad die een grote passie heeft voor de atleten van de University of Michigan (UM), het verhaal aan de hand van football-vergelijkingen.

Ron vraagt zijn publiek hun ogen te sluiten en "The Big House" (UM's american football-stadium) gevuld met 110.000 fans op een zaterdagmiddag voor te stellen. "Dat is het aantal vrouwen en kinderen dat elk jaar overlijdt aan MNT", zegt hij. "Als u geen geld kunt geven om deze onschuldige levens te redden, wat kunt u dan wel doen?"

Slechts US$1,80 kan een moeder en haar toekomstige pasgeborenen redden of beschermen. De Kiwanis Club van Ann Arbor heeft dat bedrag aanzienlijk overschreden: als 100K Club redden of beschermen de leden 55.000 moeders en diens toekomstige pasgeborenen tegen MNT. Clubleden zijn overgegaan tot deze gulle donaties wetende dat elke dollar een aanzienlijke invloed heeft op de mensen die te maken hebben met MNT. “Ik ben er trots op dat onze club bijgedragen heeft aan het wereldwijde dienstverlenende project van de Kiwanis familie", zegt Gardner.

Clublid en 2010-2011 divisie 10 luitenantgouverneur Larry French is het hiermee eens. “We beschouwen ons als een van de strekste Kiwanis Clubs van de organisatie," zegt hij, "en dat kunnen we op deze manier bewijzen."

De club heeft het al eerder gedaan. Tijdens het wereldwijde dienstverlenende project waarbij de aandoening te wijten aan jodiumgebrek (IDD) vrijwel volledig geëlimineerd werd, heeft de club meer dan US$100.000 ingezameld. Dit succes heeft clubleden het vertrouwen gegeven dat ze dit bij Het Eliminate-project weer kunnen verwezenlijken.

Tijdens de IDD-campagne is de Ann Arbor-club doorgegaan met lokale geldinzamelingsinitiatieven. De club was een van de grootste bijdragers aan de campagne om IDD te elimineren. Daarnaast zijn gedurende dezelfde periode de bijdragen aan lokale organisaties zonder winstbejag zelfs toegenomen. "We hadden een goed systeem", zegt Gardner. “We steunden lokale organisaties zonder winstbejag zoals het Ann Arbor Hands-On Museum en Child Life Services in ziekenhuizen in de hele staat met onze wekelijkse verkoop van tweedehandsspullen. Daarnaast steunden we de IDD-campagne door nieuwe fondsenwervers en persoonlijke donaties van clubleden."

De club wil dezelfde strategie gebruiken om zijn doelstellingen als 100K Club te verwezenlijken: individuele donaties van leden, inclusief Walter Zeller-lidmaatschappen ter ondersteuning van Het Eliminate-project en lokale organisaties blijven steun ontvangen via de wekelijkse verkoop van tweedehandsspullen.

De functionarissen van de club leveren ook bijdragen, ze hopen dat dit een voorbeeld is voor anderen. French is al een toezegging voor meerdere jaren voor Het Eliminate-project aangegaan. “Ik hoop dat mijn persoonlijke toezegging een positieve invloed heeft op de andere leden", zegt hij.

Er worden ook speciale geldinzamelings- en bewustzijnsevenementen gepland. Met het Amerikaanse football-seizoen voor de deur, zijn leden al begonnen om Het Eliminate-project onder de aandacht te brengen, daarnaast genieten ze natuurlijk ook van de UM-spelen. Eén evenement is een gezamenlijk initiatief van de door de club gesponsorde Circle K International en Key clubs. De Ann Arbor-club zal tijdens de feesten van de voorrondes van de University of Michigan een stand hebben waarin ze folders uitdelen en video's afspelen. De partners van de dienstverlenende leiderschapsprogramma's zullen aan de feestvierders polsbandjes en andere producten uitdelen ter ondersteuning van Het Eliminate-project. Terwijl zij aan het werk zijn, zal het Big House dienen als herinnering van de invloed die de club heeft op de levens van vrouwen en kinderen, waarvan de leden geen weet hebben.Foto: Leden van de Kiwanis Club van Ann Arbor verkopen water en brengen Het Eliminate-project onder de aandacht voor aanvang van een football-wedstrijd op de University of Michigan in 2011.

Give Dutch E-MAILUPDATES

Donor Profiles

profile

Clubgrootte: 168 leden

Locatie: activiteitencentrum van Kiwanis – 200 S. First St., Ann Arbor, MI 48104

Tijd/datum van de vergadering: elke maandag om 12.10 uur

Onderscheidend dienstverlenend project: wekelijkse verkoop van tweedehandsspullen in het Kiwanis-gebouw in het centrum van Ann Arbor. "De Kiwanis' verkoop van tweedehandsspullen is erg verwant aan de cultuur van Ann Arbor; op zaterdagochtend vinden er vaak dit soort evenementen plaats. Onze verkoop van tweedehandsspullen bracht vorig jaar alleen al bijna US$300.000 op!”— aldus Ron Gardner, clubvoorzitter van Het Eliminate-project

Hoe werd Het Eliminate-project geïntroduceerd in uw club?: “Ik vertelde dat het slechts US$1,80 kost om één vrouw en haar toekomstige kinderen te redden of beschermen. Toen haalde ik US$1,80 aan muntjes uit mijn broekzak, gooide het op tafel en liet het daar liggen.”— vertelde Ron Gardner, clubvoorzitter van Het Eliminate-project.